Inspiration til ÅBEN SKOLE projekter

Deltager du i kurset om den Åbne skole vil du få en række ressourcer, som kan inspirere dig til et åbent skole projekt. På denne side er kun samlet nogle få eksempler, som du kan anvende til yderligere at orientere dig i hvad et Åben skole samarbejde kan være.

Først har vi samlet nogle få pjecer som indeholder begrundelser og inspiration til et åben skole samarbejde. Derefter har linket til nogle få af de mange kommuner som allerede har sat et åben skole samarbejde i system. Og til sidst har vi samlet nogle få links til konkrete eksempler på åben skole projekter. Hverken materiale eller eksempler viser bredden i mulighederne og du vil i MOOC-en finde meget mere materiale.

Pjecer om Åben skole projekter

ministerietboernundervisningligestilling

Ministeriet for Børn Unge og Ligestilling (MBUL) (2016): Øget samspil mellem skole og fritidsliv

Rapport og eksempelkatalog (Lærere og pædagogisk personale) bringer gode ideer og råd til, hvordan du kan gribe et samarbejde med aktører fra fritidslivet an og et udsnit af eksempler på konkrete samarbejder.

EMU, (2016): Arbejdet med den åbne skole

Du vil her blive ledt ind på en side på EMU, der rummer:

 • Vejlednings- og inspirationsmateriale fra Ministeriet for børn, undervisning og læring.
 • Overvejelser om netværksdannelse og samarbejde om åben skole.
 • Værktøjer og eksempler fra forskellige skoler om åben skole.

Deloitte og Undervisningsministeriet (2016): Den åbne skole

Publikationen er udarbejdet som led i et projekt om åben skole med deltagelse af 15 kommuner og 15 skoler. Publikationen indeholder overvejelser om samarbejder mellem skole og omverden, herunder formål, organisering og finansiering af samarbejder. Du kan finde forskellige modeller for  samarbejde, finde eksempler på samarbejde og læse om de udfordringer, der kan være i samarbejderne.

Der er inspirationsmateriale i publikationen til kommunalbestyrelse, skolebestyrelse og skoleledere.

Kommunernes Landsforening

Kommunernes Landsforening (2015): Læring i den åbne skole

Pjecen indeholder:

 • Fakta om åben skole
 • Læring i åben skole – viden fra forskningen
 • Understøttelse af åben skolen – organisatorisk og politisk
 • Juraen i den åbne skole
 • Økonomien i den åbne skole
 • Praksiseksempler på den åbne skole

Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen (2016): Den åbne skole – sådan griber du samarbejdet an

Denne korte pjece henvender sig til medarbejdere fra kulturinstitutioner, frivillige foreninger, idrætsklubber eller andre, der ønsker at udvikle undervisningsforløb som en del af den åbne skole. Du får viden om, hvordan du kan gribe samarbejdet med skolen an og udvikler forløb, der lever op til folkeskolelovens krav. Samtidig får du indblik i de forpligtelser som hhv. skoler, musikskoler, kultur- og foreningsliv har i samarbejdet.

skoleidraet_logo
Danske skoleidræft har udgivet et temahæfte om Den Åbne Skole, hvor kommunale konsulenter, praktikere og forskere fortæller om, hvordan man kan understøtte arbejdet med at få samarbejdet mellem skoler og foreninger på skinner. Link til temahæfte

Kommunale eksempler

Vejle Kommune
Vejle Kommune

Artiklen handler om samarbejdet mellem NOVAskolen og erhvervsskolen Campus Vejle om at tilbyde valghold for udskolingen. NOVAskolen kommer på den led til at råde over fagkompetencer og faciliteter, som beriger den faglige udvikling hos både elever og lærere. Skolerne arbejder eksempelvis sammen med FabLab, som er et åbent værksted med digitale teknologier i Spinderihallerne i Vejle

fredensborg-kommune
Fredensborg Kommune

Skolerne i Fredensborg kommune – og en række andre skoler i Danmark – anvender den virtuelle platform ”skolenivirkeligheden.dk”. Platformen bygger på partnerskaber med det lokale samfund og sætter skolerne i forbindelse med en lang række autentiske læringsmiljøer, mennesker og temaer.

På siden du eksempelvis via Dansk Byggeri indgå samarbejde med lokale entreprenører og få eleverne med på byggeplads, så de bliver klogere på en branche, der bogstavelig talt bygger samfundet op fra grunden.

egedalkommune
Egedal Kommune

I Egedal Kommune tilbyder ungdomsskolen et færdigtilrettelagt filmprojekt til kommunens 8. klasser. Projektet sidestiller en klasse med et filmhold. Læreren og klassen gennemgår forskellige kursusforløb og udvikler kompetencer til at kunne lave en film. Samarbejde, tillid, læringsprocesser og arbejdsindsats bliver sat i spil, når hele forløbet skal munde ud i en film, der efterfølgende deltager i UngEgedals filmfestival.

Cases


Skole og virksomhedssamarbejde i udskolingen

Denne side rummer vejlednings- og inspirationsmateriale til forvaltningen i kommunen. Du kan læse om formålet med skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen og om kendetegn or et godt samarbejde. Endelig opridser siden regler og rammer for skole-virksohedssamarbejde.

skoletjenesten
Skoletjenesten (2016): 100 steder at tage hen med åben skole

Magasinet indeholder bud sjællandske institutioner, som skoler kan samarbejde med indenfor

 • Naturfag og naturvidenskab
 • Kunst, design og arkitektur
 • Kulturhistoriske museer
 • Film og scenekunst
 • Kulturhistoriske miljøer
 • Lokalhistoriske museer
 • Kulturudveksling

arbejdsmuseet
Arbejdermuseet (2016): Læs, leg og lær med historien

Denne side handler om et konkret samarbejde mellem 7 folkeskoler og skoletjenesten på Arbejdermuset i fagene dansk og historie i 3-5 klasse. Der er i forbindelse med samarbejdet udviklet et undervisningsmateriale til forløbet.

elite_logo
Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg (2016) : Idrætsklasser – et samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Siden beskriver et samarbejde mellem skole og idrætsforeninger for unge idrætstalenter i 7-9. klasse. Eleverne kommer fra kommunens 50 folkeskoler og de udøver 17 forskellige idrætsgrene. Du kan få gode råd om samarbejdet og også læse om udfordringerne i forløbet.


9069a865d1-logo_kunst_pa%cc%8a_tvaers-kopi
Gæsteundervisning i Billedkunst

Kunst på Tværs er et kreativt forløb på Kildevældsskolen på Østerbro, hvor workshops med kunstnere og arkitekter som gæsteundervisere inspirerer eleverne og giver dem redskaber til at udtrykke sig visuelt og rumligt, på tværs af materialer og arbejdsmetoder.

Du kan på siden læse mere og se videoer om projektet.

antvorskov-skole5-300x200
Middelalderprojekt med kirken, bibliteket og museet

At gøre middelalderen levende for elever i 6. klasse ved at samarbejde med forskellige fagpersoner fra kommunens kulturinstitutioner – det er ideen med middelalderprojektet ”Tilbage i tiden”, som folkebiblioteket, kirken og det kulturhistoriske museum i Slagelse deltager i.

Du kan få gode råd om samarbejdet og også læse om udfordringerne i forløbet.

skolemix

Inspiration til samarbejde mellem musikskoler, kulturskoler og folkeskoler

Her kan du finde inspiration til samarbejdsprojekter, metoder og materier.