Foreningslivet

I dette modul vil deltagerne få viden om, hvordan foreningslivet arbejder med læringsforståelse og læringsmål ligesom der sættes fokus på hvordan skolens mål understøttes af foreningernes arbejde.

I modulet præsenteres eksempler på Åben Skole aktiviteter i tre kategorier: indenfor skolens fysiske rammer, i foreningens fysiske rammer samt virtuelt. Deltagerne skal aktivt undersøge læringsforståelse og læringsmål i egne organisationer og foreninger og her igennem indsamle ny viden til brug for udvikling af egne Åben Skole-aktiviteter.

Modulet vil i særlig grad fokusere på to elementer:

  1. den legende tilgang (aktiviteten er målet i sig selv) – (trivsel, udvikling og læring gennem leg) og
  2. aktivt medborgerskab hvor foreningslivet er indbegrebet af Folkeskolelovens formålsparagraf stk. 3 “… forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.”.

Alle deltagere forankres i en ad hoc gruppe og udvikler gennem modulet en plan for et åbent skole initiativ i samarbejde mellem skole og frivillig forening. Samtidig understøttes debat, deling og samskabelse mellem grupperne gennem peer to peer aktiviteter hvor grupper giver respons på hinandens arbejde.

Gennem denne form for aktiv deltagelse genererer deltagerne såkaldte “badges” dvs point for deltagelse som afsæt for udstedelse af kursusbevis ved kursets afslutning. Du forventes at skulle bruge 37 timer på at arbejde med modulet.

Modulet modereres af to undervisere som i uge 38 og 39 i 2017 vil komme med input og give feedback på gruppernes aktiviteter.

Moderatorerne i dette modul er

  • Malene Erkmann, Cand it
  • Annette Møller Hansen, cand.pæd.

– begge fra Professionshøjskolen Absalon.