Erhvervslivet

I dette modul får deltagerne inspiration og værktøjer til at gå ind i et samarbejde, der involverer virksomheder og folkeskolens fag og obligatoriske forløb.

I modulet vil du møde en række eksperter i folkeskolens fag, som med afsæt i begreber som innovation og entrepenørskab vil foreslå forskellige punkter hvor skole og virksomhed kan møde hinanden og du vil få lejlighed til overveje mulige partnere i, og uden for, dit lokalområde.

Et andet væsentligt element i modulet er, at give dig indblik i de interesser og perspektiver som er på spil, når der etableres samarbejder mellem skole og virksomhed. I den forbindelse vil du både få feedback på dine overvejelser ligesom du vil få mulighed for at læse og give feedback på andres overvejelser.

Gennem denne form for aktiv deltagelse genererer deltagerne såkaldte “badges” dvs point for deltagelse som afsæt for udstedelse af kursusbevis ved kursets afslutning. Du forventes at skulle bruge 37 timer på at arbejde med modulet. Modulet modereres af to undervisere som i uge 38 og 39 i 2017 vil komme med input og give feedback på dine aktiviteter.

Moderatorerne i dette modul er

  • Lennart Ravn Heerwagen cand.scient.soc., Ph.d
  • Andreas Kopp, cand.mag.
  • Lars Christensen, cand.comm.
  • Ida Marie Mundt, cand.pæd.
  • Thea Thøgersen, cand. pæd.

– alle fra Professionshøjskolen UCC.