Kulturlivet

I dette modul præsenteres deltagerne for forskellige perspektiver på, hvordan man kan begrunde et samarbejde mellem en skole og en kulturinstitution. Med afsæt i viden om æstetiske læreprocesser og kulturbegrebet generelt samt viden om interesseperspektiver fra eksempelvis museer eller teatre understøttes deltagerne i at at tilegne sig færdigheder i at analysere interessenters perspektiver på Åben Skole i relation til kulturlivet.

Der arbejdes bl.a. med studier af tekst, film og diverse materialer fra kulturinstitutioner og deltagerne skal foretage konkrete inspirationsbesøg på forskellige kulturinstitutioner ligesom modulet introducerer til potentialet i at åbne skolen mod lokaliteter eller byrum i nærområdet.

Med afsæt heri arbejdes der med en undersøgende arbejdsform hvor deltagerne selv skal afdække forskelligeartede interesser gennem et kulturmøde i form af et interview med en selvvalgt institution (skole eller kulturinstitution afhængig af om deltageren kommer fra skolen eller fra skolens omverden).

Der lægges op til en undersøgende, produktiv og videndelende arbejdsform idet deltagerne med afsæt i interviewet skal producere en lille video som deles med andre deltagere. Dette følges op af en feedback proces fra andre deltagere og fra kursets moderatorer.

Gennem denne form for aktiv deltagelse genererer deltagerne såkaldte “badges” dvs point for deltagelse som afsæt for udstedelse af kursusbevis ved kursets afslutning. Du forventes at skulle bruge 37 timer på at arbejde med modulet.

Modulet modereres af to undervisere som i uge 38 og 39 i 2017 vil komme med input og give feedback på deltagernes aktiviteter.

Moderatorerne i dette modul er

  • Henrik Wøhlk Larsen, lektor
  • Niels Jacob Pasgaard, Cand.pæd.phil.

– begge fra Professionshøjskolen VIA.