Kreative samarbejdsprocesser, praksisprojekt og feedback

Modul 4 fungerer som afslutningen på hele MOOC-forløbet.
Modulet skal understøtte dit samarbejde med andre MOOC-deltagere samt at du får lavet et praksisprojektet, hvor du beskriver på hvilke måder, du har arbejdet med eller vil arbejde med åben skole i samarbejde med eksterne partnere.

Vi anbefaler, at du prøver at indgå i et netværk/samarbejde allerede fra begyndelsen af kurset, og at du selv er aktiv i denne proces. Modulet er derfor åbent fra MOOC’ens opstart.  Vi skal understrege, at det ikke er et krav, at du skal samarbejde med andre for at deltage i MOOC’en og udarbejde et praksisprojekt – du kan godt arbejde alene.

Hensigten med praksisprojektet er, at det kan anvendes direkte i praksis, samt at du får opbygget et personligt netværk, som kan anvendes efter kurset er afsluttet. I modulet skal du således omsætte viden fra tidligere moduler til praksis, skabe netværk, som kan anvendes til samarbejdet om den åbne skole og reflektere og diskutere praksisprojektet ved brug af peer-to-peer feedback og afsluttende feedback fra moderatorerne.

I feedback’en sættes fokus på centrale spørgsmål som:

  • Hvorfor åben skole – begrundelser for åben skole?
  • Hvad er åben skole – overvejelser over forskellige perspektiver og interesser i åben skole forløb?
  • Hvordan åben skole – didaktisk planlægning, overvejelser før, under og efter, herunder mulige digitale koblinger i samarbejdet?

Gennem din aktive deltagelse genererer du såkaldte “badges” dvs. point for din deltagelse som afsæt for udstedelse af kursusbevis ved kursets afslutning. Du får et badge, når du har gennemført quizzen om feedback i afsnit 2 og et badge, når du har afleveret den afsluttende praksisopgave.

Du forventes at skulle bruge 37 timer på modulet, inklusive det afsluttende praksisprojekt. Modulet modereres via et diskussionsforum af to moderatorer, som i ugerne 43-45 vil komme med input og give feedback på dine/jeres aktiviteter.

Moderatorerne i dette modul er

  • Rikke Peters, cand.mag og ph.d.
  • Karina Kiær, cand.pæd

– begge fra Professionshøjskolen UCL.