Netværksdannelse og projektsamarbejde

Modul 4 er afslutningen på hele MOOC-forløbet, idet deltagerne skal planlægge et forløb i praksis, hvor der gøres brug af al den lærte viden fra de andre moduler. Dette praksisprojekt fungerer som kursets afsluttende opgave og er er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis.

Det anbefales at dannelsen af netværks/projektgrupper foregår løbende undervejs i kurset og at deltagerne selv er aktive i denne proces. Netværksdannelsen er vigtigt for, at deltagerne kan få kontakt på tværs af faggrænser og få dannet projektgrupper med både eksterne og “interne” deltagere med henblik på at beskrive det konkrete samarbejdsprojekt.

Hensigten med det afsluttende projekt er, at projektet kan anvendes direkte i praksis samt at deltagerne får opbygget et personligt netværk, som kan anvendes efter kurset er afsluttet.

I modulet skal deltagerne derfor omsætte viden fra tidligere moduler til praksis, skabe netværk, som kan anvendes til samarbejdet om den åbne skole og reflektere og diskutere praksisprojektet ved brug af peer-to-peer feedback og feedback fra underviserne.

Modulet modereres af to undervisere som i uge 43 – 45 i 2017 vil komme med input og give feedback på gruppernes aktiviteter.

Du forventes at skulle bruge 37 timer på modulet herunder det afsluttende praksisprojekt.

Facilitatorer i dette modul er

  • Rikke Peters, cand.mag og ph.d.
  • Karina Kiær, cand.pæd

– begge fra Professionshøjskolen UCL.