Tilrettelæggelse af åben skole forløb

I dette modul får du får konkret viden om, hvordan du kan sammensætte et åbent skole forløb. Viden, som bygger på konkrete cases om, hvordan et åbent skole forløb erfaringsmæssigt bliver en succes.

Du skal arbejde med hvordan IT redskaber kan inddrages, så åbent skole forløbet bliver mere effektivt og interessant for børnene og hvordan forløbet tilrettelægges så virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger, museer mv. kan understøtte skolens arbejde.

På modulet finder du en række eksemplariske forløb og inspirationsmaterialer, herunder artikler og videoer, som vil kunne inspirere dig til at udvikle din egen model for et åbent skole forløb.

Modulet introducerer til pædagogisk teori og en række pædagogiske værktøjer herunder begreber som “gnist”, “undersøgelsesspørgsmål” og “arbejdsbibliotek”. Disse vil – sammen med en række It-værktøjer til understøttelse af et samarbejde mellem skole og skolens omverden – sætte dig i stand til at planlægge, gennemføre, evaluere og kritisk vurdere egne og andres samarbejdsprojekter.

Gennem din aktive deltagelse genererer du såkaldte “badges” dvs point for din deltagelse som afsæt for udstedelse af kursusbevis ved kursets afslutning. Du får et badge, når du har af afleveret første opgave og givet feedback på en andens deltagers opgave og et badge, når du har afleveret tredje opgave .

Du forventes at skulle bruge 37 timer på at arbejde med modulet. Modulet modereres af to undervisere som i uge 40-41  i 2017 vil komme med input og give feedback på deltagernes aktiviteter.

Moderatorerne i dette modul er

  • Peter Holmboe, Master i IKT og læring
  • Lars Holbæk Pedersen, Cand. Scient. Pol og master i Vejledning

– begge fra Professionshøjskolen UC-Syd.