Tilrettelæggelse af åben skole forløb

I dette modul får du får konkret viden om hvordan du kan sammensætte et åbent skole forløb. Viden som bygger på konkrete cases vedr hvordan et åbent skole forløb erfaringsmæssigt bliver en succes – hvordan IT redskaber kan inddrages så åbent skole forløbet bliver mere effektivt og interessant for børnene og hvordan forløbet tilrettelægges så virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger, museer mv. kan understøtte skolens arbejde i forhold til formålet med den danske folkeskole.

På modulet arbejdes der med en række eksemplariske forløb og inspirationsmaterialer herunder artikler og videoer som vil kunne inspirere dig til at udvikle din egen model for et åbent skole forløb.

Modulet introducerer til pædagogisk teori og en række pædagogiske værktøjer herunder begreber som “gnist”, “undersøgelsesspørgsmål” og “arbejdsbibliotek” som sammen med en række It-værktøjer til understøttelse af et samarbejde mellem skole og skolens omverden vil sætte dig i stand til at planlægge, gennemføre, evaluere og kritisk vurdere egne og andres samarbejdsprojekter.

Du forventes at skulle bruge 37 timer på at arbejde med modulet, hvor du skal udvikle en model for dit åbent skole forløb, modtage feedback fra andre studerende herpå samt give feedback til andre studerendes modeller. Gennem denne form for aktiv deltagelse genererer deltagerne såkaldte “badges” dvs point for deltagelse som afsæt for udstedelse af kursusbevis ved kursets afslutning.

Modulet modereres af to undervisere som i uge 40 og 41 i 2017 vil komme med input og give feedback på gruppernes aktiviteter.

Moderatorerne i dette modul er

  • Peter Holmboe, Master i IKT og læring
  • Lars Holbæk Pedersen, Cand. Scient. Pol og master i Vejledning

– begge fra Professionshøjskolen UC-Syd.