Den åbne skole

I dette modul introduceres du til begrebet Åben Skole. Gennem en række cases gives inspiration til at etablere et samarbejde mellem skolen og skolens omverden. Samtidig får du viden om de dilemmaer der kan opstå i mødet mellem forskellige professioner og dagsordener.

Du får også mulighed for at tilegne dig viden om de formelle rammer for et Åben Skole partnerskab og begrebet sættes ind i en skolehistorisk ramme med eksempler på samarbejde mellem skole og skolens omverden også før skolereformen fra 2013.

Du vil gennem modulet aktivt skulle tage stilling til potentialer og udfordringer ved et Åben Skole samarbejde gennem diskussioner med andre deltagere hvor du skal både bidrage og give feedback på andres synspunkter.

Gennem din aktive deltagelse genererer du såkaldte “badges” dvs point for din deltagelse som afsæt for udstedelse af kursusbevis ved kursets afslutning. Du forventes at skulle bruge 37 timer på at arbejde med modulet. Modulet modereres af to undervisere som i uge 36 og 37 i 2017 vil komme med input og give feedback på moduldiskussioner.

Moderatorerne i dette modul er

  • Louis Køhrsen, adjunkt, cand.it
  • Kristian Nøhr, kandidat i It didaktisk design

– begge fra professionshøjskolen Metropol.