Om ÅBEN SKOLE

Åben skole er en del af skolereformen fra 2013 og lægger op til et tættere og mere struktureret og forpligtende samarbejde og partnerskab mellem skoler, kulturliv, erhvervsliv og foreningsliv. Åben skole trækker på mange års dansk tradition for samarbejde mellem skoler og lokalsamfund hvad enten det har været et museum, lokalt erhvervsliv, naturvejledere, foreningslivet, den lokale musikskole mv.

Jf bemærkninger til loven handler det både om at åbne skolen mod omverdenen og åbne skole for institutioner uden for skolen.Skolen skal blive bedre til at inddrage omverden i skolens pædagogiske praksis gennem udnyttelse af nye læringsrum i skolens omverden og skolen skal blive bedre til at åbne sig for og inddrage fagligheder som institutioner uden for skolen kan og vil stille til rådighed. Dette forsøg på strukturelt at koble institutioner sammen som har hver sine motiver er ikke let og et åbent skole samarbejde kommer ikke af sig selv. Det kræver viden, færdigheder og kompetencer hos aktører både inden for og uden for skolen.

Initiativet til åben skole kommer fra såvel fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling samt fra Kulturministeriet. De to ministerier begrunder da også åben skole på hver sin måde (Knudsen, L., 2016)

Kulturministeriet begrunder den åbne skole med afsæt i et dannelsesperspektiv og skriver bla:
Folkeskolereformen åbner for skolebørnenes møde med kunst og kultur. Meningen er at gøre kunst og kultur til en del af børnenes hverdag, fra de er helt små. For kunst og kultur er en sensitiv vej til erkendelse og indsigt og giver som sådan en anden erfaring end den boglige læring”. (Kulturstyrelsen 2016)

Ministeriet for børn, unge og ligestiling begrunder den åbne skole med afsæt i et læringsperspektiv og skriver bl.a.:
Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation. Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.” (Undervisningsministeriet, 2016)

Læringsperspektivet på Åben skole aktiviteter kan begrundes enten gennem en særlig faglighed eller gennem muligheden for at etablere særlige læringsrum. At åbne skolen for nye fagligheder ses bl.a. gennem forsøg med øget samarbejde med musikskoler. Her er det håbet at et samarbejde mellem skolens musikfaglighed og musikskolens faglighed kan etablere et tredje og fælles fagligt rum til glæde for begge parter. Men skolen kan også inddrage de mange læringsrum som findes uden for skolens fysiske rum hvilket ofte tematiseres som “skolen i virkeligheden” (Hyllested, T, & Rasmussen, C., 2013)

Referencer (Hentet 16.11.16)
Hyllested, T, & Rasmussen, C., (red.) (2013): Skolen i Virkeligheden – omgivelserne som læremiddel. Unge Pædagoger.
Knudsen, L. (2016): Åben skole – paradoks og pædagogik. I: Unge pædagoger nr. 3, 2016. Tema om Åben skole.
Kulturstyrelsen, (2016): Sådan griber du samarbejde med skolen an
Undervisningsministeriet, (2016): Den åbne skole