Kursusindhold

Kursets formål

 • At deltagerne opnår indsigt i formålet med og mulighederne i Den åbne skole
 • At understøtte deltagernes lyst og kompetencer til at gøre Åben skole med henblik på at understøtte børns og unges læring og almene dannelse.

Kursets mål

 • At deltagerne bidrager til at udvikle ny viden om Den åbne skoles muligheder og konsekvenser.
 • At deltagerne kan indgå i kulturmøder mellem forskellige institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder.
 • At deltagerne bliver i stand til at udvikle forløb og aktiviteter i Den åbne skole, som udvikler børns og unges lyst og evner til at være aktive medborgere.
 • At deltagerne får mulighed for at etablere og indgå i netværk omkring arbejdet med og udvikling af Den åbne skole, så MOOC’en vedbliver med at være en fælles vidensressource.

Indhold

Kurset består af i alt fire moduler heraf tre fælles moduler for alle deltagere.
Desuden skal deltagerne vælge et af tre specialiseringsmoduler.

Hvordan bliver man krediteret for sin deltagelse?
I denne første version af partnerskabets MOOC om Den åbne skole, udstedes et kursusbevis efter kursusafslutningen. Dette forudsætter at man har været aktiv deltager, hvilket man viser ved at deltage i de opgaver som der er beskrevet i hvert enkelt modul. På denne måde erhverver man sig såkaldte ‘bagdes’, dvs point som samles sammen med henblik på udstedelse af kursusbevis. I hvert af de fire moduler kan man opnå maksimalt 2 point, og det vil fremgå af modulet, hvilken form for deltagelse, der udløser point. Udstedelse af kursusbevis forudsætter, at man har samlet mindst 5 point fra de fire moduler.

Studieomfang
Kurset er normeret til 4 moduler som hver kræver en studieindsats svarende til 37 arbejdstimer. Studiet svarer derved til 5 ECTs point. Man kan dog få udbytte af at deltage i kurset på mange forskellige måder, og studieintensiteten kan derved være forskellig fra deltager til deltager. Man kan nøjes med at lade sig inspirere til Åben Skole aktiviteter ved blot af kigge på (se og læse) nogle af de ressourcer, som er lagt ind i platformen. Man kan deltage i enkelte aktiviteter efter interesse. Man kan vælge kun at deltage i et enkelt modul f.eks. et specialiseringsmodul. Men hvis man vil have et kursusbevis, vurderer vi, at det vil kræve 4 x 37 timers studiearbejde.

Periode

Kurset åbnes den mandag den 4. september og lukker igen søndag den 12. november 2017.

Forløbsplan 2017
Uge 35: MOOC-en åbnes for ”lurking”. Deltagerne kan kigge på alt materiale i alle moduler men moderering af aktiviteter foregår efter nedenstående tidsplan:

 • Uge 36 og 37 : Modul 1 (Fællesmodul)
 • Uge 38 og 39: Modul 2.1, 2.2 og 2.3. (Specialiseringsmoduler – vælg et)
 • Uge 40 og 41 : Modul 3 (Fælles modul)
 • Uge 42: Efterårsferie (ingen moderation men MOOC-en er åben)
 • Uge: 43 – 45 Modul 4. (Fælles modul)
 • Uge 47: Fremsendelse af kursusbevis.