Hvem er vi

Denne MOOC om “Den åbne skole” er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Den indgår i et et projekt som skal kortlægge potentialer og barrierer ved et formaliseret UC-sektor samarbejde om udvikling og produktion af MOOCs til brug i professionshøjskolernes uddannelser og til efteruddannelse i alle de professionsfelter som UC-erne uddanner til.

Inspirationen til et sådan samarbejde mellem forskellige uddannelsesaktører om produktion af MOOCs er hentet i Norge som har mange års erfaring med at staten yder tilskud til partnerskaber om MOOCs hvor faglige eksperter inden for et område kan gå sammen om at løfte en uddannelses- eller en efteruddannelsesopgave inden for et efterspurgt område.

Projektet er organiseret med en styregruppe som repræsenterer alle danske professionshøjskoler – en udviklingsgruppe bestående af faglige eksperter i Åben skole fra de deltagende UC-er, en e-didaktisk gruppe med særlige kompetencer inden for e-læring generelt og MOOC-didaktik specifikt, et producernetværk med repræsentanter fra alle institutioner samt af en følgeforskningsgruppe som dokumenterer projektets virkning.

Projektet er støttet af Uddannelsesministeriet og løber frem til 31/12 2017, hvor erfaringerne ved et større UC-sektorsamarbejde om MOOCs formidles til en bred kreds af aktører.

Projektet ledes af Karsten Gynther, Docent i Professionshøjskolen Absalon.

dsc_0005_kgy1