Hvad er en MOOC

Hvad er en MOOC?
MOOC er et akronym som dækker over begreberne Massive Open Online Course. En MOOC (udtales [mu:k]) og er et kursus, som afvikles online, som er åbent og som giver fri adgang til mange deltagere. MOOCs har hidtil været mest udbredte i USA, men i dag udbyder flere og flere offentlige uddannelsesinstitutioner i Danmark undervisning via MOOCs.

Begrundelser for at bruge MOOCs til kompetenceudvikling
Begrundelserne for at benytte MOOCs kan være mange: det kan være, at man som deltager har behov for fleksible læringsforhold både med hensyn til geografiske forhold og tid, at man som uddannelsesinstitution ønsker at tiltrække flere studerende og opnå større synlighed, eller at man som underviser ser det som en mulighed for at udvikle undervisningen.

Hvordan foregår et MOOC kursus?
En MOOC handler altid om et konkret tema – i dette tilfælde har vi lavet en MOOC om ”Den åbne skole” med afsæt i forståelsen af dette begreb fra folkeskolereformen 2013. Kurset foregår 100 % online og er knyttet til aktiviteter, som man kan tilgå når man har tid og lyst. Dette kaldes asynkrone onlineaktiviteter, idet man ikke behøver at være til stede på samme tid i MOOC-en, men kan gå ind, når man som deltager finder det passende.

Hvad kan man lære i en MOOC?
På præcis samme måde som ved traditionel uddannelse kan man tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer ved at deltage i en MOOC. I dette tilfælde viden om den åbne skole, færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre åben skole samarbejde og kompetencer til at evaluere samarbejdsforløb og etablere netværkssamarbejde mellem forskellige partnere.

Hvordan lærer man i en MOOC?
Det er især i måden at lære på, at en MOOC adskiller sig fra andre kompetenceudviklingsformer. Man kan tilgå viden på traditionel vis gennem forskellige ressourcer som video, tekster, man kan teste sig selv gennem quizer og øvelser men den dybe læring sker gennem dialog, videndeling og samarbejde mellem deltagerne. Det er muligt i en MOOC kun at ”suge til sig”, men vi lægger op til, at man i netop denne MOOC om Den åbne skole, får etableret nye netværk og øver sig på et egentligt ligeværdigt projektsamarbejde mellem forskellige partnere i og udenfor skolen. Dette kan man kun lære ved at gøre det. Dvs man skal være aktive deltagende i MOOC-en, hvis man vil tilegne sig egentlige kompetencer i at ”gøre” åben skole. Dette betyder, at man skal være forberedt på at være aktivt producerende, dele sine opgaver med andre og give og modtage feedback. Særligt det sidste er helt afgørende i en MOOC og kaldes ”peer to peer” feedback, idet man får feedback fra andre deltagere. Kurset hjælper deltagerne med dette på to måder. I modul 4 kan man tilgå ressourcer om det at give god feedback, og i alle de andre moduler vil der være guides til, hvordan man skal give feedback på andres opgaver. Samtidig er kurset moderet, dvs der er eksperter i åben skole, som i udvalgte perioder modererer aktiviteterne i MOOC-en, og her er en af de vigtigste aktiviteter at give feedback på deltagernes feedback. Dette sikrer, at du får kvalificeret feedback på alle dine opgaver i MOOC-en. Alligevel er det denne aktivitet, som man som ”MOOC-nybegynder” lige skal blive dus med – for det er her, at MOOC-en adskiller sig fra vores traditionelle skole og uddannelseserfaringer.

Hvordan bliver man krediteret for sin deltagelse i en MOOC?
Dette kan foregå på mange forskellige måder afhængig af den specifikke MOOC. Nogle MOOCs ender med en egentlig eksamen i et ECTs bekendtgjort fagområde – andre slutter med udstedelse af et kursusbevis for aktiv deltagelse. I anden version af partnerskabets MOOC om Den åbne skole, udstedes et kursisbevis efter kursusafslutningen. Dette forudsætter at man har været aktiv deltager, hvilket man viser ved at deltage i de opgaver som der er beskrevet i hvert enkelt modul. På denne måde erhverver man sig såkaldte bagdes dvs point som samles sammen med henblik på udstedelse af kursusbevis. I hvert af de fire moduler kan man opnå maksimalt 2 point, og det vil fremgå af modulet, hvilken form for deltagelse, der udløser point. Udstedelse af kursusbevis forudsætter, at man har samlet mindst 5 point fra de fire moduler.