studerende

Det er gratis og foregår online

KULTURLIV

Er du i dit arbejde eller i din fritid forankret i kulturlivet – f.eks. et museum eller et teater - og vil du gerne inspireres til hvordan din institution kan udvikle et tredje læringsrum i samarbejde med en skole, så er denne MOOC om “Den åbne skole” noget for dig.

ERHVERVSLIV

Har du job i en virksomhed eller en interesseorganisation og vil du gerne have viden om og konkrete værktøjer til at etablere partnerskaber med en skole om fælles projekter - så er denne MOOC noget for dig.

FORENINGSLIV

Banker dit hjerte for foreningslivet - og har du en koordinerende rolle i f.eks. en idrætsklub, en spejderforening eller en anden forening så vil du i denne MOOC få kompetencer til at gennemføre åben skole forløb i samarbejde med en skole.

SKOLELIV

Er du lærer eller pædagog? Eller er du lærerstuderende eller pædagogstuderende så er denne MOOC noget for dig. Her vil du få viden, færdigheder og kompetencer til at gennemføre Åben Skole forløb i samarbejde med partnere fra skolens omverden.

Kursusindhold

Ønsker du at læse mere om formål, mål, indhold, tidsplan samt hvordan du opnår bevis for deltagelse, så klik her.

Kursusbeskrivelse

Dette gratis online kursus (en såkaldt MOOC) handler om den “Den åbne Skole” som er en del af Folkeskolereformen fra 2013. ”Den åbne skole” skal i højere grad både åbne skolen mod omverden og den skal åbne skolen for omverden gennem partnerskaber og samarbejder. Kurset er tilrettelagt i indhold og form så du kan få gavn af det uanset om du arbejder i en skole eller du kommer fra en idrætsforening, en musikskole, en ungdomsskole, et bibliotek, en kunst- eller kulturinstitution, en frivillig forening og eller fra en virksomhed eller en interesseorganisation.

Fællesmoduler

Specialiseringsmoduler

Om Åben Skole

Åben skole er en del af skolereformen fra 2013 og lægger op til et tættere og mere struktureret og forpligtende samarbejde og partnerskab mellem skoler, kulturliv, erhvervsliv og foreningsliv.

Initiativet til åben skole kommer fra såvel fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling samt fra Kulturministeriet.

Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation. Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

Undervisningsministeriet, 2016

 • Hvad siger loven om åben skole?

  Skolen skal blive bedre til at inddrage omverden i skolens pædagogiske praksis gennem udnyttelse af nye læringsrum i skolens omverden.

 • Hvorfra kommer initiativet til åben skole?

  Initiativet til åben skole kommer fra såvel fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling samt fra Kulturministeriet.

 • To forskellige læringsperspektiver på åben skole

  Læringsperspektivet på Åben skole aktiviteter kan begrundes enten gennem en særlig faglighed eller gennem muligheden for at etablere særlige læringsrum.

 • Referencer

  Hyllested, T, & Rasmussen, C., (red.) (2013): Skolen i Virkeligheden – omgivelserne som læremiddel. Unge Pædagoger.
  Knudsen, L. (2016): Åben skole – paradoks og pædagogik. I: Unge pædagoger nr. 3, 2016. Tema om Åben skole.
  Kulturstyrelsen, (2016): Sådan griber du samarbejde med skolen an
  Undervisningsministeriet, (2016): Den åbne skole